Downloads

Contact Us

Tel : (852) 2402 1176 | Fax : (852) 2490 3180

Headquarters

Unit 11, 29/F., Cable TV Tower, 9 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Factory

Tai Yang Ao Industrial Zone, Bai Hua Town, Hui Dong, Hui Zhou, Guang Dong Province, 516369, P.R. China

Factory Tour